APLINKOSAUGOS VADYBOS IR AUDITO SISTEMA

Savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta organizacijoms, kurios pageidauja naudoti ir vertinti valdymo sistemų modelį, kad pagerintų savo poveikio aplinkai vadybą.
Atgal