APLINKOSAUGOS MOKESTIS

Mokestis, kuriuo siekiama per ekonomines paskatas remti aplinkosauginiu požiūriu darnią veiklą.
Atgal