APLINKOSAUGINIO PROFILIO NUSTATYMAS

Metodas, naudojamas prekės ar paslaugos poveikiui aplinkai kiekybiškai įvertinti.
Atgal