APLINKOSAUGINĖ DEKLARACIJA

Vienas trijų deklaracijų tipų: I tipas - nepriklausomos šalies atliekamas tam tikrų prekių ar paslaugų sertifikavimas, II tipas - grindžiama savarankiškais aplinkosauginiais pranešimais, III tipas - grindžiama poveikiu per visą gyvavimo ciklą.
Atgal