APLINKOS ATKŪRIMAS

Sąmonigas bandymas paspartinti pažeistų teritorijų regeneraciją.
Atgal