APGYVENDINIMOTANKUMAS

Būsto statybos apimties tam tikroje teritorijoje matas,paprastai išreiškiamas vienam hektarui tenkančių būstų skaičiumi.
Atgal