ANGLIESPĖDSAKAS

Žmogaus veiklos poveikio aplinkai, visų pirma - klimato kaitai, matas.
Atgal