ANGLIES KAUPIMO GEBA

Anglies kiekis, kurį gali sukaupti miško ekosistema įprastomis aplinkos sąlygomis ir esant natūraliems (išskyrus antropogeninius) trikdžiams.
Atgal